Trailer

[TÍNH NĂNG] SHOP THƯƠNG THÀNH

Shop Thương Thành nằm trong Sơn Môn! Khi mua sắm tại shop, các chưởng môn có thể sử dụng Ngân Lượng, KNB, điểm danh vọng và điểm cống hiến.

- KNB và Ngân Lượng có thể nhận được từ hoạt động vượt ải cùng hàng loạt sự kiện, hoạt động khác

- Điểm danh vọng có được thông qua hoạt động Luận Kiếm

- Điểm cống hiến nhận khi hoàn thành các chuỗi nhiệm vụ bang

Tại Shop Thương Thành, các chưởng môn có thể giao dịch được trang bị cấp Bính (lam) và cấp Ất (Tím), tướng cấp Ất cùng loạt vật phẩm dùng để cường hóa, nâng cấp tướng. Khi cao thu vượt chương 4 - mở bán trang bị cấp Ất, vượt chương 10 sẽ mở bán trang bị cấp Giáp

Các cao thủ nếu không thấy món đồ nào trong shop phù hợp, có thể sử dụng KNB để làm mới vật phẩm trong cửa hàng hoặc đợi làm mới tự động

Tin liên quan

Game