Trailer

[TÍNH NĂNG] HỆ PHÁI VÀ PHE TRONG TÂN MINH CHỦ

Mỗi tướng trong Tân Minh Chủ sẽ thuộc 1 hệ - 1 phe!

Hệ trong game gồm: Thân pháp, Ngoại công, Nội công

Phái trong game gồm: Chính phái, Tà phái, Trung lập

3 hệ và lợi ích khi kết hợp từng hệ

- Thân pháp: Khi mang 3 tướng chính phái ra trận cả đội +10% tỉ lệ bạo kích

Các tướng: Đoàn Dự, Dương Quá, Quách Tĩnh, Chu Bá Thông,…

- Ngoại công: Khi mang 3 tướng chính phái ra trận cả đội +15% phòng ngự

Các tướng: Tiêu Phong, Trương Vô Kỵ, Thạch Phá Thiên,…

- Nội Công: Khi mang 3 tướng chính phái ra trận cả đội +10% giảm hồi chiêu

Các tướng: Vương Ngữ Yên, Hư Trúc, Tiểu Long Nữ,…

3 phe và lợi ích khi kết hợp từng phe

- Chính phái: Khi mang 3 tướng chính phái ra trận cả đội +10% tấn công

Các tướng: Vương Ngữ Yên, Quách Tĩnh, Tiêu Phong,...

- Tà phái: Khi mang 3 tướng tà phái ra trận cả đội +20% hút máu

Các tướng: Đông Phương Bất Bại, Chu Bá Thông, Hư Trúc,...

- Trung lập: Khi mang 3 tướng trung lập ra trận cả đội +15% sinh lực

Các tướng: Tiểu Chiêu, Tiểu Long Nữ,...

Mỗi cách kết hợp sẽ mang lại một lợi ích khác nhau. Trong khi đó, đội hình chiến đấu của các chưởng môn chỉ có thể xếp được 6 tướng, điều này sẽ đòi hỏi chưởng môn phải tính toán thật kỹ lưỡng cách sắp xếp sao cho thật phù hợp, khắc chế được đội đối thủ tuyệt đối!

Tin liên quan

Game