close
icon left icon right

Trailer

[KHÁM PHÁ] BÍ CẢNH

Để tìm thấy vị trí Bí Cảnh hãy thu thập những mảnh còn thiếu của bản đồ. Khi đã thu thập được hơn 50% số mảnh của bản đồ, cánh cửa bí cảnh sẽ mở ra ở một nơi nào đó trong bản đồ. Để tìm kiếm mảnh bản đồ bị thiếu, các cao thủ cần hoàn thành nhiệm vụ xuất hiện ngẫu nhiên trong tính năng để mở ô (A1,A2,...). Một số ô có nhiệm vụ khó hoặc cao thủ muốn tiết kiệm thời gian làm nhiệm vụ có thể nhờ sự trợ giúp từ thành viên bang. Khi thu thập đủ mảnh tàng bảo đồ, Các vị Chưởng Môn sẽ được dẫn đến vị trí Bí Cảnh, đánh bại các thủ hộ sẽ giành được báu vật trong Bí Cảnh đó

- Mỗi nhiệm vụ hoàn thành sẽ tăng % trong thanh tiến độ, đạt đến một mốc nhất định sẽ nhận được lợi ích khi đánh thủ hộ trong Bí Cảnh

- Khi đã thu thập đủ mảnh bản đồ để mở Bản đồ bí mật, các cao thù cần đánh bại các thủ hộ và giành lấy báu vật trong bí cảnH

- Tính năng được mở liên tục, mỗi bản đồ bí mật sẽ mở trong 3 ngày, sau đó sẽ tiếp tục làm mới

Tin liên quan

Game