close
icon left icon right

Trailer

CHI TIẾT 3 DUYÊN TRANG BỊ THẦN

Tăng sao và tinh luyện trang bị sẽ giúp đội hình của chưởng môn mạnh lên rất nhiều! Đặc biệt hơn, sức mạnh còn gia tăng gấp bội theo từng bậc trang bị. Đối với trang bị Thần, chưởng môn còn có thể kích duyên cùng các đệ tử. Sử dụng trang bị phù hợp với duyên, sức mạnh không còn gì có thể bàn cãi! Mời chưởng môn cùng xem qua bảng sức mạnh sau:

Tin liên quan

Game