Trailer

[GIỚI THIỆU] HỆ THỐNG VIP

TÂN MINH CHỦ - SOHAGAME

Mỗi khi Chưởng Môn dùng Ngọc sẽ nhận được điểm VIP

 

Khi tham gia game hoàn thành các mốc thành tựu sẽ nhận được điểm VIP. Điểm VIP này sẽ giúp chưởng môn lên đến VIP cấp 6.


Tỉ lệ quy đổi:

1 ngọc = 2 điểm vip

1 sohacoin = 3 ngọc

Mỗi mốc VIP sẽ có những ưu đãi riêng rành cho cấp VIP.

Điểm VIP mỗi mốc như sau:

CẤP VIPĐIỂM VIP
VIP 1

60

VIP 2600
VIP 31.500
VIP 43.000
VIP 56.000
VIP 612.000
VIP 724.000
VIP 842.000
VIP 960.000
VIP 10120.000
VIP 11300.000
VIP 12600.000
VIP 131.200.000
VIP 141.800.000
VIP 153.000.000

ĐẶC QUYỀN VIP

VIP 1

VIP 2

VIP 3 

VIP 4

VIP 5

VIP 6

VIP 7

VIP 8

VIP 9

VIP 10

VIP 11

VIP 12

VIP 13

VIP 14

VIP 15

Tin liên quan

Game