close
icon left icon right

Trailer

[GIỚI THIỆU] HỆ THỐNG VIP

TÂN MINH CHỦ - SOHAGAME

Mỗi khi Chưởng Môn dùng Ngọc sẽ nhận được điểm VIP

 

Khi tham gia game hoàn thành các mốc thành tựu sẽ nhận được điểm VIP. Điểm VIP này sẽ giúp chưởng môn lên đến VIP cấp 6.


Tỉ lệ quy đổi:

1 ngọc = 2 điểm vip

1 sohacoin = 3 ngọc

Mỗi mốc VIP sẽ có những ưu đãi riêng rành cho cấp VIP.

Điểm VIP mỗi mốc như sau:

CẤP VIP ĐIỂM VIP
VIP 1

60

VIP 2 600
VIP 3 1.500
VIP 4 3.000
VIP 5 6.000
VIP 6 12.000
VIP 7 24.000
VIP 8 42.000
VIP 9 60.000
VIP 10 120.000
VIP 11 300.000
VIP 12 600.000
VIP 13 1.200.000
VIP 14 1.800.000
VIP 15 3.000.000

ĐẶC QUYỀN VIP

VIP 1

VIP 2

VIP 3 

VIP 4

VIP 5

VIP 6

VIP 7

VIP 8

VIP 9

VIP 10

VIP 11

VIP 12

VIP 13

VIP 14

VIP 15

Tin liên quan

Game