Trailer

[SỰ KIỆN] VÒNG QUAY TRANG BỊ

VÒNG QUAY TRANG BỊ

- Sử dụng KNB để quay vòng quay Có 2 ô phần thưởng đặc biệt.

- Có thể ghim phần thưởng lại để khi làm mới thì phần thưởng đó vẫn được giữ.

- Nút ghim màu gì thì tương ứng với ô phần thưởng đặc biệt màu đó.

- Mỗi lần quay người chơi nhận phần thưởng.

- Đạt số lần quay nhất định cũng nhận được thưởng lớn.

- Phần thưởng của vòng quay chỉ là Trang Bị

* Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho sự kiện

Tin liên quan

Game SG140