Trailer

[SỰ KIỆN] LỄ BAO

LỄ BAO

- Chưởng môn dùng Bảo Ngọc để mua các gói trong Lễ Bao.

- Mỗi gói sẽ có giá trị và phầm thưởng khác nhau tương ứng với giá Bảo Ngọc.

* Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho sự kiện

Tin liên quan

Game SG140