Trailer

[SỰ KIỆN KHAI MỞ SERVER] TIỀN TRANG

TIỀN TRANG

Chưởng Môn sẽ bỏ ra 750 Bảo Ngọc đầu tư ban đầu, Khi cấp độ Môn Phái đạt đến cấp độ nhất định sẽ nhận thưởng KNB

* Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho sự kiện

Tin liên quan

Game SG140