Trailer

[SỰ KIỆN KHAI MỞ SERVER] THƯỞNG NẠP ĐẦU

THƯỞNG NẠP ĐẦU

Tân Minh Chủ sẽ có những mốc thưởng nạp đầu khác nhau ứng với mỗi mốc sẽ phần thưởng tương đương giá trị mốc

- 10.000 : Chiến Nỏ(Ất) x1 , Hồn Thạch x50 , Bạc x50.000

- 100.000 : Chiến Nỏ(Ất) x1 , Hồng Thất Công (Ất) x1 , Hồn Thạch x50 , Bạc x100.000

- 500.000 : Chân Vũ Kiếm x 1 , Hồng Thất Công (Ất) , Hồn Thạch x250 , Bạc x 200.000

- 1.000.000 : Chân Vũ Kiếm x 1, Hồng Thất Công ( Giáp) x1, Hồn Thạch x 500 , Bạc x 400.000

Tin liên quan

Game SG140