Trailer

[SỰ KIỆN KHAI MỞ SERVER] THẺ THÁNG

1. THẺ THÁNG:

Gồm thẻ tháng thường và thẻ tháng vàng.

Thẻ Tháng Thường: Khi tham gia thẻ tháng thưởng Chưởng Môn nhận ngay 300 KNB , 20 KNB/ Ngày và 600 Điểm VIP. Các đệ tử trong trận đánh sẽ được + 5% Tấn Công.Ngoài ra, còn tăng 10% tài nguyên AFK ( hồn thạch, bạc,…)

- Thẻ Tháng Vàng: Khi tham gia thẻ tháng vàng Chưởng Môn nhận ngay 600 KNB, 40 KNB/ngày và 1200 Điểm VIP. Các đệ tử trong trận đánh sẽ được + 10% Tấn Công. Ngoài ra, còn tăng 10% tài nguyên AFK ( hồn thạch, bạc,…)

*LƯU Ý :  Khi tham gia cả 2 loại thẻ tháng Chưởng Môn sẽ nhận được lợi ích từ cả 2 loại thẻ tháng.

* Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho sự kiện

Tin liên quan

Game SG140