Trailer

QUẦN HÙNG TRANH BÁ MÙA 5 - CUỘC CHIẾN SINH TỬ

1. CHIA CỤM

  • Cụm Siêu Cấp: S1 - S50
  • Cụm Cao Cấp: S51 - S100
  • Cụm Trung Cấp: S101 - S150

2. THỜI GIAN ĐẤU

  • Báo Danh + Vòng Loại: 09 - 10/07 (T6 - T7)
  • Vòng 1/16: 18h00 11/07 (CN)
  • Vòng Tứ Kết: 21h00 12/07 (CN)
  • Vòng Bán Kết: 19h00 13/07 (T2)
  • Vòng Chung Kết: 19h00 14/07 (T3)

3. THỂ LỆ

Thể lệ tham gia tương tự các hoạt động bang chiến khác: Bang chủ chỉ cần ghi nhớ lịch báo danh hoạt động và chọn bảng đấu, các thành viên đủ điều kiện sẽ được tự động báo danh

Bang chủ lưu ý sắp xếp đường theo chiến thuật được tính toán kỹ lưỡng để có thể dễ dàng dành được chiến thắng nha!

4. PHẦN THƯỞNG

Cụm Siêu Cấp: 

Vô địch: 6 Rương chọn Trang bị Giáp Cấp (2 Mũ - 2 Áo - 1 Trang Sức - 1 Vũ Khí) + 180 Tàn Hồn Giáp Cấp + 10 Đồng Hồ Hồn Thạch 8h

* Thưởng Bang Chủ: Tảo Địa Tăng Giáp Cấp 
* Giải phụ dành tặng bang vô địch: Lệnh Bài Truyền Kỳ (Giáp) (Không bao gồm bang chủ)
* Giải tặng 1 cá nhân thuộc bang vô địch (do bang chủ chỉ định người nhận trong danh sách đăng ký + tham gia bang chiến (có danh sách từ hệ thống)): 3 Rương Đồ Thần Tùy Chọn

Á Quân: 4 Rương chọn Trang bị giáp cấp (1 Mũ - 1 Vũ Khí - 1 Trang Sức- 1 Áo) + 120 Tàn Hồn Giáp Cấp + 10 Đồng Hồ Hồn Thạch 8 h
* Giải phụ dành tặng bang Á Quân: Rương Tông Sư (Giáp)
* Giải tặng 1 cá nhân thuộc bang á quân (do bang chủ chỉ định người nhận trong danh sách đăng ký + tham gia bang chiến (có danh sách từ hệ thống)): 2 Rương Đồ Thần Tùy Chọn

Hạng 3-4: 1 Set Trang Bị giáp cấp Ngẫu Nhiên + 90 Tàn Hồn Giáp Cấp + 5 Đồng Hồ Hồn Thạch 8h
Hạng 5-8: 3 Rương chọn đồ giáp cấp (1 Mũ - 1 Áo +1 Trang Sức) + 120 Tàn Hồn Ất Cấp + 5 Đồng Hồ Hồn Thạch 8h

-----------------------
Cụm Cao Cấp
Vô địch:
4 Rương chọn Trang bị Giáp Cấp ( 1 Mũ - 1 Áo - 1 Trang Sức - 1 Vũ Khí) + 120 Tàn Hồn Giáp Cấp + 10 Đồng Hồ Hồn Thạch 8 h
* Thưởng Bang Chủ: Vô Nhai Tử (Giáp)
* Giải phụ dành tặng bang vô địch: Rương Tông Sư (Giáp) (Không bao gồm bang chủ)
* Giải tặng 1 cá nhân bang vô địch (do bang chủ chỉ định người nhận trong danh sách đăng ký + tham gia bang chiến (có danh sách từ hệ thống)): 2 Đồ Thần Tùy Chọn

Á Quân: 1 Set Trang Bị giáp cấp Ngẫu Nhiên + 90 Tàn Hồn Giáp Cấp + 10 Đồng Hồ Hồn Thạch 8h
* Giải tặng 1 cá nhân thuộc bang á quân (do bang chủ chỉ định người nhận trong danh sách đăng ký + tham gia bang chiến (có danh sách từ hệ thống)): 1 Đồ Thần Tùy Chọn
* Giải phụ dành tặng bang Á Quân: Rương Tông Sư (Ất)

Hạng 3-4: 2 Rương chọn đồ giáp cấp (1 Mũ - 1 Áo) + 60 Tàn Hồn Giáp Cấp + 5 Đồng Hồ Hồn Thạch 8h
Hạng 5-8: 1 Rương chọn đồ giáp cấp (1 Áo) + 120 Tàn Hồn Ất Cấp + 5 Đồng Hồ Hồn Thạch 8h

-----------------------

Cụm Trung Cấp
Vô địch:
1 Set Trang Bị giáp cấp Ngẫu Nhiên + 120 Tàn Hồn Giáp Cấp + 10 Đồng Hồ Hồn Thạch 8 h
* Thưởng Bang Chủ: Dương Quá (Giáp)
* Giải phụ dành tặng bang vô địch: Rương Tông Sư (Ất) (Không bao gồm bang chủ)
* Giải tặng cá nhân thuộc bang vô địch (do bang chủ chỉ định người nhận trong danh sách đăng ký + tham gia bang chiến (có danh sách từ hệ thống)): 2 Set Trang Bị giáp cấp Ngẫu Nhiên

Á Quân: 3 Rương chọn đồ giáp cấp (1 Mũ - 1 Áo - 1 Trang Sức) + 90 Tàn Hồn Giáp Cấp + 10 Đồng Hồ Hồn Thạch 8 h
* Giải tặng 1 cá nhân thuộc bang á quân (do bang chủ chỉ định người nhận trong danh sách đăng ký + tham gia bang chiến (có danh sách từ hệ thống)): 1 Set Trang Bị giáp cấp Ngẫu Nhiên

Hạng 3-4: 2 Rương chọn đồ giáp cấp (1 Mũ - 1 Áo) + 150 Tàn Hồn Ất Cấp + 3 Đồng Hồ Hồn Thạch 8h
Hạng 5-8: 1 Rương chọn đồ giáp cấp (1 Áo) + 90 Tàn Hồn Ất Cấp + 3 Đồng Hồ Hồn Thạch 8h

Tin liên quan

Game