close
icon left icon right

Trailer

[KHÁM PHÁ] HẮC MỘC NHAI

Chi tiết tính năng như sau:

Hoạt động diễn ra hàng ngày và có 4 cửa ải. Ba cửa ải mới sẽ mở theo ngày và chỉ đệ tử thuộc thế lực của cửa ải đó hoặc đúng thuộc tính ngẫu nhiên đó mới được đi qua cửa để vào thi đấu

- Thường: Tất cả các đệ tử có thể tham gia trận đấu (Mở tất cả các ngày trong tuần)

Tà phái: Chỉ đệ tử Tà phái có thể tham gia trận đánh (Mở vào Thứ 2,5)

- Trung lập: Chỉ đệ tử Trung lập có thể tham gia trận đánh (Mờ vào Thứ 3,6)

- Chính phái: Chỉ đệ tử Trung lập có thể tham gia trận đánh (Mờ vào Thứ 4,7)

- Chủ Nhật mở cả 3 cửa ải

Khi mở cửa sẽ ngẫu nhiên thêm 1 thuộc tính: Ngoại công, Nội công, Thân pháp

Vượt ải mỗi tầng sẽ nhận thưởng gồm:
- Kim Nguyên Bảo (KNB)
- Hồn Thạch 
- Tàn Hồn Bính Cấp (cần tìm đủ 60 mảnh để chiêu mộ đệ tử Bính cấp)

Số lượng quà tặng tuỳ vào cửa ải dã vượt qua

Tin liên quan

Game