Trailer

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN MỚI (26-28/07)

Chuỗi sự kiện : 
1. LỄ BAO.
Máy chủ áp dụng : S1-S156
-Bắt đầu : 1h00 ngày 26/7
- Kết thúc : 23h59 ngày 29/7 


 

2. Tích Nạp Hoản Trả.
- Máy chủ áp dụng : S1-S157.
- Bắt đầu : 1h00 ngày 26/7 
- Kết thúc : 23h59 ngày 28/7

Trong thời gian diễn ra sự kiện, nếu phát hiện bất kỳ sự sai khác nào so với thông báo, chưởng môn vui lòng liên hệ fanpage để muội có thể kiểm tra và điều chỉnh ngay nha! 

Tin liên quan

Game