close
icon left icon right

Trailer

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG MINI UPDATE 5.5

1. Tích Nạp Hoàn Trả.

Máy Chủ Áp Dụng : S1 - S144

- Bắt đầu : 1h00 ngày 1/7

- Kết thúc : 23h59 ngày 3/7

2. Lễ Bao

Máy Chủ Áp Dụng : S1 - S143

- Bắt đầu : 1h00 ngày 2/7

- Kết thúc : 23h59 ngày 5/7

3. Nạp Đúng Mốc

Máy Chủ Áp Dụng : S1 - S146

- Bắt đầu : 1h00 ngày 1/7

- Kết thúc : 23h59 ngày 1/7

 

4. Vòng Quay Trang Bị

Máy chủ áp dụng : S1 - S141

- Bắt đầu : 1h00 ngày 1/7

- Kết thúc : 23h59 ngày 4/7

5. Thưởng x2 Hoạt Động ( Huyết Chiến - Truyền Tống Trận - Cáo Thị)

Máy Chủ Áp Dụng : S1 - S143

- Bắt đầu : 00h00 ngày 1/7

- Kết thúc : 23h59 ngày 1/7

Trong thời gian diễn ra sự kiện, nếu phát hiện bất kỳ sự sai khác nào so với thông báo, chưởng môn vui lòng liên hệ fanpage để muội có thể kiểm tra và điều chỉnh ngay nha! 

Tin liên quan

Game SG140