Trailer

CHUỖI SỰ KIỆN MỪNG BIG UPDATE 5.0 - PHONG HOẢ LIÊN THÀNH

Chuỗi sự kiện update:

1. MUA GIỜ VÀNG

Máy chủ áp dụng: Toàn bộ máy chủ

- Bắt đầu : Sau update ngày 17/6

- Kết thúc : 23h59 ngày 17/6

 

2. NẠP ĐÚNG MỐC

Máy chủ áp dụng: Toàn bộ máy chủ

- Bắt đầu : Sau update ngày 17/6

- Kết thúc : 23h59 ngày 17/6

 

3. HIỆP KHÁCH ĐẢO

Liên sever cụm 5 (1-5, 6-10, 11-15....)

Máy chủ áp dụng: Toàn bộ máy chủ

- Bắt đầu : Sau update ngày 17/6

- Kết thúc : 23h59 ngày  21/6

 

4. TÂY VỰC THƯƠNG NHÂN

Máy chủ áp dụng : S1 - S137

- Bắt đầu : Sau update ngày 17/6

- Kết thúc : 23h59 ngày 19/6

Trên đây là nội dung chi tiết toàn bộ sự kiện cuối tuần. Trong thời gian diễn ra sự kiện, nếu phát hiện bất kỳ sự sai khác nào so với thông báo, chưởng môn vui lòng liên hệ fanpage để muội có thể kiểm tra và điều chỉnh ngay nha! Chúc chưởng môn có khoảng thời gian vui vẻ tận hưởng Big Update 5.0!

Tin liên quan

Game SG140