Trailer

CHUỖI SỰ KIỆN MỚI (24-27/06)

Chuỗi sự kiện

1. Tích Nạp Hoàn Trả:

Máy chủ áp dụng : S1- 141

- Bắt đầu : 01h00 ngày 24/06

- Kết thúc : 23h59 ngày 26/06

 

2. Vòng Quay May Mắn:

Máy Chủ áp dụng : S1 - S137

- Bắt đầu : 01h00 ngày 24/06

- Kết thúc : 23h59 ngày 26/06

 

3. Hiệp Khách Đảo:

Cụm máy chủ 5 sever ( 1-5, 6-10,...)

- Bắt đầu : 1h00 ngày 24/06

- Kết thúc : 23h59 ngày 27/06

 

4.Nạp Đúng Mốc:

Máy chủ áp dụng : Toàn bộ máy chủ

- Bắt Đầu :1h00 ngày 26/06

- Kết thúc : 23h59 ngày  27/06

 

5. Mua Giờ Vàng:

Máy chủ áp dụng : Toàn bộ máy chủ

- Bắt đầu : 1h00 ngày 25/06

- Kết thúc : 23h59 ngày 25/06

6. Thưởng x2 Truyền Tống Trận, Huyết Chiến , Cáo Thị

Máy chủ áp dụng : S1 - S140

- Bắt đầu : 00h00 ngày 26/06

- Kết thúc: 23h59 ngày 27/06

 

7. Đua Top Huyết Chiến

Máy chủ áp dụng S1- S136

- Bắt đầu : 1h00 ngày 25/06

- Kết thúc : 23h59 ngày  27/06

 

8. Lễ Bao

Máy chủ áp dụng S1 - S141

- Bắt đầu : 1h00 ngày 24/06

- Kết thúc: 23h59 ngày 27/06

Trên đây là nội dung chi tiết toàn bộ sự kiện mới. Trong thời gian diễn ra sự kiện, nếu phát hiện bất kỳ sự sai khác nào so với thông báo, chưởng môn vui lòng liên hệ fanpage để muội có thể kiểm tra và điều chỉnh ngay nha! Chúc chưởng môn cuối tuần vui vẻ!

Tin liên quan

Game SG140