Trailer

CHUỖI SỰ KIỆN MỚI (14-18/07)

Chuỗi Sự Kiện :
1. Lễ Bao
Máy Chủ áp dụng : S1-152
- Bắt Đầu :1h00 ngày  14/7
- Kết thúc : 23h59 ngày 16/7


 

2. Tích Nạp Hoàn Trả.
Máy Chủ áp dụng : S1-150
- Bắt Đầu :1h00 ngày  15/7
- Kết thúc : 23h59 ngày 17/7


3. Mua Giờ Vàng.
Máy Chủ áp dụng : S1-152
- Bắt Đầu :1h00 ngày  14/7
- Kết thúc : 23h59 ngày 14/7


4. Hiệp Khách Đảo.
Cụm 5 sever 1 < 1 đến 5> - < 6 đến 10>.......( các sever không đủ 5 sẽ tự động gộp vào cụm trước đó)
- Bắt Đầu : 1h00 ngày 15/7
- Kết thúc : 10h00 ngày 18/7


5. Tây Vực Thương Nhân
Máy Chủ áp dụng : S1- S151
- Bắt Đầu : 1h00 ngày 16/7
- Kết thúc : 23h59 ngày 18/7

Trong thời gian diễn ra sự kiện, nếu phát hiện bất kỳ sự sai khác nào so với thông báo, chưởng môn vui lòng liên hệ fanpage để muội có thể kiểm tra và điều chỉnh ngay nha! 

Tin liên quan

Game