Trailer

CHUỖI SỰ KIỆN CUỐI TUẦN ĐẶC BIỆT (23-27/07)

Chuỗi sự kiện.

1. Lễ Bao.

Máy chủ áp dụng : S1 - S155

- Bắt đầu : 1h00 ngày 23/7

- Kết thúc : 23h59 ngày 25/7

2. Tích Nạp Hoàn Trả.

Máy chủ áp dụng : S1 - S153

- Bắt đầu : 1h00 ngày 23/7

- Kết thúc : 23h59 ngày 25/7

3. Nạp Đúng Mốc.

Máy chủ áp dụng : S1 - S154

- Bắt đầu : 1h00 ngày 23/7

- Kết thúc : 23h59 ngày 24/7

 

4. Đua top huyết chiến.

Máy chủ áp dụng : S1 - S147

- Bắt đầu : 1h00 ngày 24/7

- Kết thúc : 23h59 ngày 26/7

 

5. Vòng Quay Trang Bị

Máy chủ áp dụng : S1 - S152

- Bắt đầu : 1h00 ngày 24/7

- Kết thúc : 23h59 ngày 27/7

Tin liên quan

Game