Trailer

CHUỖI SỰ KIỆN CUỐI TUẦN (17-19/07)

Chuỗi Sự Kiện.

1. Nạp Đúng Mốc.

Máy chủ áp dụng :  S1 - S154.

- Bắt Đầu : 1h00 ngày 17/7

- Kết Thúc : 23h59 ngày 18/7

2. Tích Lũy Nạp.

Máy chủ áp dụng : S1 - S153.

- Bắt đầu : 1h00 ngày 18/7

- Kết thúc : 23h59 ngày 20/7

 

3. Lễ Bao.

Máy chủ áp dụng : S1 - S152

- Bắt đầu : 1h00 ngày 17/7

- Kết Thúc : 23h59 ngày 19/7

4. Thưởng x2 Truyền Tống Trận

Máy chủ áp dụng : S1 - S152

- Bắt đầu : 0h00 ngày 18/7

- Kết Thúc : 23h59 ngày 18/7

Trong thời gian diễn ra sự kiện, nếu phát hiện bất kỳ sự sai khác nào so với thông báo, chưởng môn vui lòng liên hệ fanpage để muội có thể kiểm tra và điều chỉnh ngay nha! 

Tin liên quan

Game