Trailer

CHUỖI SỰ KIỆN CUỐI TUẦN (10-14/07)

Chuỗi sự kiện:

1. Nạp Đúng Mốc

Máy chủ áp dụng : S1 - S149

- Bắt đầu : 1h00 ngày 10/7

- Kết thúc : 23h59 ngày 11/7

 

2. Lễ Bao

Máy chủ áp dụng : S1 - S149

- Bắt đầu : 1h00 ngày 11/7

- Kết thúc : 23h59 ngày 13/7

3. Tích Nạp Hoàn Trả.

Máy chủ áp dụng : S1 - S150

- Bắt đầu : 1h00 ngày 12/7

- Kết thúc : 23h59 ngày 14/7

4. Vòng Quay Trang Bị.

Máy chủ áp dụng : S1 - S147

- Bắt đầu : 1h00 ngày 11/7

- Kết thúc : 23h59 ngày 14/7

Trong thời gian diễn ra sự kiện, nếu phát hiện bất kỳ sự sai khác nào so với thông báo, chưởng môn vui lòng liên hệ fanpage để muội có thể kiểm tra và điều chỉnh ngay nha!

      Tin liên quan

      Game