Trailer

THỂ LỆ ĐÓN LỘC

- Người chơi đạt điểm danh mốc ngày 1,4,7 sẽ được tham gia minigame trả lời câu hỏi, mỗi ngày 10 câu. Trả lời đúng nhận 3 điểm tích lũy, trả lời sai nhận 1 điểm tích lũy.

- Người chơi phải tham gia minigame trong ngày điểm danh thứ 1,4,7 trước khi điểm danh ngày tiếp theo. Nếu không sẽ không được tính điểm cộng
- Người chơi có 25 giây để trả lời mỗi câu hỏi, quá thời gian mà chưa chọn đáp án sẽ tính là đáp án sai

 

Tin liên quan

Game