Trailer

[HƯỚNG DẪN] TINH LUYỆN TRANG BỊ

- Các Chưởng Môn sẽ dùng Thiên Thạch để tinh luyện trang bị để tăng chỉ số cơ bản của trang bị. Có 5 loại thiên thạch từ cấp 1 đến cấp 5, thiên thạch cấp cao sẽ tốn ít bạc hơn so với thiên thạch cấp thấp.

- Mỗi loại trang bị sẽ có cấp cường hóa TỐI ĐA khác nhau:

                                    +  BÍNH : +6

                                    + ẤT : +8

                                    + GIÁP : +12

Khi tinh luyện trang bị cần có Thiên Thạch cấp 1 đến cấp 5, cấp càng cao, tỉ lệ tinh luyện thành công càng lớn. Tỉ lệ cao nhất là 100% khi sử dụng đủ số lượng Thiên Thạch. Tuy nhiên, nếu cao thủ muốn tiết kiệm nguyên liệu mà chỉ để tỉ lệ thành công dưới 100% thì hãy chắc chắn độ thêm nhân phẩm cho trang bị nữa nha!

Trang bị có phẩm càng cao thì cấp tinh luyện tối đa càng cao. Khi tinh luyện thất bại, trang bị có thể bị giáng cấp theo các mốc như sau:

  • Với trang bị trên +4 cho tới dưới +8: Giáng xuống +4
  • Với trang bị trên +10 cho tới dưới +12: Giáng xuống +10
  • Với trang bị trên +12 cho tới dưới +14: Giáng xuống +12
  • Với trang bị trên +14: Giáng xuống +14

Tin liên quan

Game