close
icon left icon right

Trailer

[HƯỚNG DẪN] NÂNG CẤP TƯỚNG

1. Nâng cấp tướng

Các tướng vừa chiêu mộ có chung xuất phát điểm: level 1 và chiêu thức là tuyệt kỹ cấp 1. Sự khác biệt sẽ được tạo khi nâng cấp tướng!

Để tiếp tăng sức mạnh và tiếp tục mở 3 ô chiêu thức phía sau, cao thủ sẽ cần nâng cấp tướng! Mỗi lần nâng cấp sẽ tốn một lượng Ngân Lượng và Chân Nguyên nhất định! Phẩm tướng càng cao, nguyên liệu tiêu hao càng nhiều.

  • Tướng đạt cấp 10: Mở ô chiêu thức 2
  • Tướng đạt cấp 30: Mở ô chiêu thức 3
  • Tướng đạt cấp 50: Mở ô chiêu thức  4

Sau khi mở đủ 4 ô chiêu thức cấp 1, các cao thủ sẽ cần nguyên liệu nâng cấp tiếp các cấp độ sau của chiêu thức đó. Mỗi chiêu thức sẽ có 3 cấp độ, nâng cấp tướng càng cao sẽ mở được các cấp độ khác

Chiêu thức được mở theo thứ tự từ trái qua phải theo yêu cầu của mỗi cấp độ! 

2. Thăng phẩm tướng

Thăng tiến phẩm chất cho một đệ tử bằng cách hi sinh các đệ tử khác với yêu cầu tùy thuộc vào từng phẩm chất khác nhau

Các tướng đều có phẩm: Thần Thoại , Giáp , Ất , Bính , Đinh. Phẩm cao nhất là Thần Thoại và thấp nhất là Đinh. Đặc biệt, tất cả các tướng đều có thể nâng cấp từ Đinh lên đến Thần Thoại!  

Các tướng sau khi được tăng phẩm sẽ tăng chỉ số cơ bản.

Khi thăng phẩm tướng, chưởng môn sẽ cần

Tin liên quan

Game