Trailer

[HƯỚNG DẪN] CƠ CHẾ TÍNH BXH LỰC CHIẾN

Lực chiến sẽ được cập nhật theo đội hình thực chiến mà chưởng môn đang sử dụng chứ không phải lực chiến cao nhất hiện có. Nếu chưởng môn thay đổi đội hình để tham gia các hoạt động, BXH lực chiến cũng sẽ thay đổi theo đó.

Đặc biệt, nếu chưởng môn sử dụng tướng trong hộ pháp đường vào đội hình, khi thoát game, tướng sẽ quay trở về lv1 như ban đầu. Vì vậy khi đăng nhập lại, sẽ mất một khoảng thời gian nhất định để lực chiến tăng trở lại

Một số bí kíp giữ vững lực chiến trên BXH

- Không sử dụng tướng trong hộ pháp đường

- Căn chuẩn thời gian chuẩn bị tổng kết để chỉnh lại đội hình có lực chiến cao nhất

- Liên tục cập nhật BXH

Tin liên quan

Game