close
icon left icon right

Trailer

[HƯỚNG DẪN] AFK NHẬN KINH NGHIỆM - NHẬN THƯỞNG THÀNH TỰU

Đại Điện là nơi nhận thưởng AFK, quà thưởng gồm có Ngân Lượng, Chân Nguyên và Kinh nghiệm môn phái. Các tài nguyên này sẽ vô cùng có ích khi chưởng môn nâng sức mạnh tướng! 

Số lượng thưởng nhận được mỗi phút AFK tăng tùy thuộc vào cấp độ của Đại Điện. Để nâng cấp Đại Điện, cần sử dụng bí kíp

Bí Kíp nhặt ở từng ải sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tài nguyên nhận được ở Đại Điện AFK.

  

            Bí Kíp                                              Đại điện AFK

Cấp các tướng giúp các bạn vượt ải một cách dễ dàng ( muốn tăng cấp tướng cần tài nguyên nhận từ Đại Điện và Tu Luyện) và cấp độ tướng không ảnh hưởng bới cấp độ chưởng môn chỉ bị ảnh hưởng bới phẩm tướng ( Đinh, Bính, Ất, Giáp, Thần Thoại)

  

*LƯU Ý :   

+ Phần thưởng đại điện tối đa tích lũy được 12h.

+ Lên cấp VIP sẽ tăng số lần nhận tưởng tu luyện nhanh hằng ngày.

Tin liên quan

Game